Tel : 0040/0236816051
Fax : 0040/0236816051
Email: general_cps@yahoo.com

Anunturi

S.C. GENERAL COMERT PRODUCTIE S.R.L. TITULAR AL PROIECTULUI “SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN MAGAZIE DE MATERIALE IN HALA PRODUCTIE” ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA LUARII DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE IN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL MAI SUS MENTIONAT PROPUS PENTRU A FI AMPLASAT IN TECUCI, STR. CUZA VODA NR 119 A, JUDETUL GALATI, PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE SI MOTIVELE CARE O FUNDAMENTEAZA POT FI CONSULTATE LA SESDIUL APM GALATI DIN GALATI, STR REGIMENTULUI NR 11 SIRET, NR 2, IN ZILELE DE LUNI-VINERI, INTRE ORELE 9 SI 14, PRECUM SI LA URMATOARE ADRESA DE INTERNET : WWW.APMGL.RO. PUBLICUL INTERESAT POATE INAINTA COMENTARII SI OBSERVATII LA PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT, PANA LA DATA DE 06.11.2010.